• neiyetu

חלקי פיר PTO

  • good quality PTO Shaft Yoke

    עול פיר PTO באיכות טובה

    מכשיר דיש כדור טרקטור חקלאי PTO Splined Joke המטרה העיקרית היא לבדוק ולהתאים את מרווח הדייש ומהירות התוף, ולהגביר את קצב ההסרה והפרודוקטיביות בהנחה שהתבואה אינה נראית כקצב ריסוק גבוה מדי. בעת התאמת הדיש...

  • good quality PTO Shaft Assembly

    מכלול פיר PTO באיכות טובה

    פיר הזרע הוא משמש בעיקר לזריעה של זרעים קטנים כגון דגנים, ירקות, מרעה וכו'. מקדחות תבואה נפוצות. במהלך הפעולה, גלגל ההליכה מניע את גלגל הזרעים להסתובב, והזרעים מקופסת הזרעים נזרקים לצינור הזרעים בהתאם...