• neiyetu

מכלול קורות חיים של גל הינע עבור TOYOTA

  • Drive Shaft CV Assembly For TOYOTA

    מכלול קורות חיים של גל הינע עבור TOYOTA

    תפקידו של מפרק אוניברסלי במהירות קבועה הוא לחבר את שני הצירים המסתובבים עם שינוי זווית או מיקום הדדי, ולגרום לשני הצירים להעביר כוח באותה מהירות זוויתית. זה יכול להתגבר על בעיית המהירות הלא שוויונית של מפרק אוניברסלי רגיל של גל צולב, והוא מתאים במיוחד לשימוש בציר ההיגוי.